Dřevo je cesta

...k rovnováze na Zemi!

Co se aktuálně děje v Nadaci dřevo pro život