Jak se vyrábí papír?

Papír a výrobky z něj jsou součástí našich každodenních činností. Ať už nás doprovází v podobě novin, knih, účtenek, krabic nebo hygienických potřeb. Je překvapivé, jak často papír v různých podobách využíváme. Víte ale, jak a kde vzniká?

 

Pojďme do výroby


Tvorba papíru zahrnuje v první řadě výrobu vlákniny, která nejčastěji vzniká ze dřeva jehličnatých a listnatých stromů a kombinuje se s vlákninou získanou z tříděného sběrového papíru. Získaná vláknina se dále mletím, plněním, klížením a barvením zpracovává do podoby papíroviny. Papírovina je tedy vodný roztok s 99 % vody a 1 % vlákniny, plnidel, klížidel a barviv.

Následně se do výroby zapojují papírenské stroje. Papírovina se rozlévá na ubíhající kovové síto. Natřásáním síta se z papíroviny odstraňuje voda a celulózová vlákna se vzájemně propojují (plstnatí). Další voda se odčerpává pomocí vývěv. Vzniklý vlhký papírový pás dále prochází ždímacím lisem a soustavou sušících válců. Následuje již jen ochlazení, hlazení a případná povrchová úprava. Takto vyrobený papír se navíjí do kotoučů, nebo následně rozřezává na archy.

 

Recyklovaný papír bez nových vláken nevznikne


Pro celkovou výrobu papíru se spotřebuje zhruba 40 % nových dřevěných vláken a zhruba 50 % rozvlákněného recyklovaného papíru (zbytek tvoří příměsi). Procentuální zastoupení čerstvých vláken a recyklované vlákniny při výrobě jednotlivých druhů papíru však může kolísat od 0 do 100 %. Jiné složení má například bílý, nebo recyklovaný kancelářský papír. Klíčový je však neustálý návrat papíru do recyklačního cyklu, aby byl zajištěn jeho dostatek pro další výrobu. Ale ani výrobky z papíru nelze recyklovat donekonečna. Po pěti až šestinásobné recyklaci je kvalita a délka vláken papíru snížena tak, že je nelze již dále zpracovat. Sběrový papír, který nelze po vytřídění použít na výrobu papíru, protože je například znečištěn potravinami, olejem či chemikáliemi, je možné ještě spálením využít jako energii nebo jej kompostovat.

 

Energetická náročnost výroby papíru


Výroba papíru je založena na využívání obnovitelných zdrojů a druhotných surovin, tedy na využívání dřeva a sběrového papíru. Stejně jako lesy pohlcují CO2 z atmosféry, tak v sobě výrobky z papíru mají uložený uhlík v průběhu celé své životnosti a pomáhají tak snižovat dopad klimatických změn. Recyklace papíru pak přináší další prodloužení jeho uchování.

Pokrokem v papírenském průmyslu je zejména významný pokles spotřeby nové a čisté vody potřebné k výrobě papíru. Ta nyní totiž probíhá převážně v rámci uzavřených cyklů používané vody. Odpadní voda z výroby, která je případně vypouštěna zpět do řek, je dnes důkladně čištěna.

Spotřebovaná energie, která celou výrobu zajišťuje, z velké části pochází z obnovitelných a nízkouhlíkových zdrojů a z odpadního tepla z vlastní výroby. Více než polovina energie použité na výrobu papíru v celé Evropě pochází z obnovitelných zdrojů. To z ní dělá odvětví s jejich nejvyšší spotřebou. Dalším palivem je odpadní materiál vznikající při výrobě celulózy. Využívání biomasy dělá z papírenského průmyslu jednoho z nejmenších producentů skleníkových plynů, protože její spalování produkuje značně méně uhlíku, než spalování fosilních paliv. Nahrává tomu také fakt, že lesy, stromy, než jsou zpracovány na palivo, jsou významným absorbentem oxidu uhličitého.

Na výrobu 200 kg papíru je průměrně spotřebováno 500 kWh. Pro bližší představu, 1 kWh spotřebuje 100W žárovka za 10 hodin svícení. V České republice je průměrná roční spotřeba papíru na jednoho obyvatele 150 kg. Můžeme tedy říct, že na výrobu papíru pro každého z nás na celý rok je spotřebováno necelých 500 kWh.

 

Papír vs. internet


Věděli jste, že ani vliv elektronických médií na uhlíkovou stopu není zanedbatelný? Například čtením papírových novin vyprodukujete o 20 % méně uhlíku, než když si prohlížíte zprávy na internetu. Jistě vás také překvapí, že 1 e-mail s přílohou o velikosti 400 kB odeslaný 20 lidem odpovídá svícení 100W žárovkou po dobu 30 minut. Anebo, že 100 vyhledávacích cyklů na Googlu je ekvivalent k 20 minutám svícení 60W žárovky – spotřebuje 0,03 kWh elektrické energie a 20 gramů CO2.

Výroba papíru je proces, který potřebuje velké množství energie a vody. Spotřebovaná energie však z velké části pochází z obnovitelných zdrojů a z odpadního tepla a ve vývoji se neustále pracuje na snižování množství spotřebované vody. Důraz je kladen také na čištění použité vody. Výsledkem této výroby jsou produkty, které potřebujeme každý den, a které jsou navíc obnovitelné a recyklovatelné. Díky použitým materiálům a výrobnímu procesu jsou tak papír a výrobky z něj šetrné vůči životnímu prostředí.


#DřevoJeCesta

Článek vyšel v rámci rubriky Téma měsíce: Životní prostředí.

 

Zdroje:

BERÁNKOVÁ, Martina. Environmentální souvislosti průmyslového hospodaření s papírem. Brno, 2010. Diplomová práce. Masarykova univerzita v Brně.

Ekologie a papír. ELUC [online]. 2014 [cit. 2019-07-08]. Dostupné z: https://eluc.kr-olomoucky.cz/verejne/lekce/2544

Historie výroby papíru: Suroviny k výrobě papíru v průběhu staletí. Mezistromy.cz [online]. 2017 [cit. 2019-07-18]. Dostupné z: https://www.mezistromy.cz/materialy-na-bazi-dreva/suroviny-k-vyrobe-papiru-v-prubehu-staleti/odborny

Výroba papíru. ELUC [online]. 2014 [cit. 2019-07-08]. Dostupné z: https://eluc.kr-olomoucky.cz/verejne/lekce/2541

Two Sides Myths and Facts booklet [online]. Version 6. 2012 [cit. 2019-07-08]. Dostupné z: www.twosides.info

Přijďte na Den dřevorádů!
Chci zjistit více informací
Používáme technologie, jako jsou soubory cookie, abychom mohli přizpůsobovat obsah a reklamy, poskytovat funkce sociálních médií a analyzovat provoz na webu. Informace o vašem používání webu také sdílíme s našimi důvěryhodnými partnery v oblasti sociálních médií, reklamy a analýz.
Rozumím Více informací