Lesník má les rád

Že lesník má les rád, vědí i malé děti. Podívejte se ZDE. :)

Ale teď vážně. Lesník se stará o les. Je odborníkem, který soustavně, komplexně a udržitelně pečuje o svěřený lesní porost od semínka až po dospělý strom. Co to ale skutečně obnáší?

Nárosty a kultury

Nejprve trochu teorie. Lesy, resp. lesní porosty rozdělujeme na ty s umělou a přirozenou obnovou. Podle toho se liší i péče, kterou lesník lesu věnuje. Lesy založené přirozenou cestou bývají hustší a druhově pestřejší. Označují se jako nárosty. Lesy založené uměle se nazývají kultury a s jejich výchovou se začíná později než u nárostů.

Prostřihávka

První opatření v lese se nazývá prostřihávka a aplikuje se jen u nárostů. Dochází při ní k odstranění poškozených stromků, prostorové úpravě budoucího lesa a zpřehlednění plochy.

Prořezávka

Druhým výchovným opatřením je prořezávka, která probíhá v obou typech mladých lesů. Při prořezávce se ovlivňuje druhová skladba lesa, zdravotní stav a kvalita stromů. V neposlední řadě se touto cestou také zvyšuje odolnost lesa proti abiotickým vlivům (např. déšť, mráz, vítr, sníh nebo sluneční záření).

Probírka

Probírka se provádí u lesních porostů ve stadiu vyspívání ještě před dosažením mýtní zralosti (věk stromů, který je nejvhodnější pro jeho smýcení). Hledá se při ní optimální poměr mezi počtem stromů a jejich individuálním prostorem. Význam probírek není jen pěstební, ale i ekonomický. Z probírek se získává dřevo např. na výrobu papíru.

Závěrečnou fází výchovy lesa je tzv. uvolňovací probírka. Cílem je vybraným stromům zvětšit životní prostor a poskytnout jim tak více živin. Tím se zvýší jejich tloušťkový přírůst, produkce dřevní hmoty a přípravují se na přirozenou obnovu.

Práci lesníka nezahrnuje jen pěstění a těžba lesa, má na starosti např. zjišťování a hlášení výskytu lesních škůdců, evidenci stavu zvěře, tvorbu plánů a mnoho, mnoho dalšího. Lesník má les rád, les je zdrojem jeho obživy, dlouhodobě o les pečuje a zná každý jeho kout.

Výchova a péče o les není jednoduchou záležitostí a lesník má velkou zodpovědnost nejen vůči naplnění všech funkcí lesa, zachování zdravého lesního ekosystému, ale také vůči našim potomkům. Jeho práce a rozhodnutí dnes ovlivní vzhled a kvalitu lesa a dřeva pro budoucí generace.

Zajímá vás toto téma? Více informací se dozvíte v článku Výchova lesních porostů na lesnicko-dřevařské encyklopedii Mezi stromy.

Článek vyšel v rámci rubriky Téma měsíce: Les.

Zdroj:

BEZECNÝ, Přemysl a a KOLEKTIV. Pěstování lesů. Praha: Zemědělské nakladatelství Brázda, 1992. ISBN 80-209-0222-8.

 

Přijďte na Den dřevorádů!
Chci zjistit více informací
Používáme technologie, jako jsou soubory cookie, abychom mohli přizpůsobovat obsah a reklamy, poskytovat funkce sociálních médií a analyzovat provoz na webu. Informace o vašem používání webu také sdílíme s našimi důvěryhodnými partnery v oblasti sociálních médií, reklamy a analýz.
Rozumím Více informací