Výsadba stromů v městském prostředí

Stromy mají ve městech významnou klimatickou funkci. Zajišťují pozitivní účinek na kvalitu vzduchu, poskytují stín, zadržují a vypařují vodu, svými listy zachycují prach, chrání před hlukem a zkrášlují své okolí. Hrají také důležitou roli při zvyšování biodiverzity, neboť poskytují jedinečný domov a místo k životu celé řadě živočichů. Stromy jsou pro kvalitu životního prostředí ve městech velmi důležité.

Městské prostředí se značně liší od zahrad nebo volné krajiny, a proto je při plánování výsadby stromů ve městech nutné přihlédnout k mnoha důležitým okolnostem. Ve městech panuje zvýšená teplota a nižší relativní vzdušná vlhkost. Působí zde znečištěné ovzduší, a vodní deficit (srážková voda se na zpevněných plochách nevsakuje, ale odtéká kanalizací). Půda je často zhutněná a se špatným vodním a vzdušným režimem. Proto bývá při výsadbě použit závlahový a provzdušňovací systém v kořenovém prostoru stromu. Půda mívá nedostatek minerálních živin a humusu a má zásaditou půdní reakci. Je ovlivněna posypovými solemi, psími exkrementy a úniky pohonných hmot. Stromy pak často poškozují vandalové nebo parkující automobily. Častým problémem je nedostatečný kořenový a korunový prostor pro strom. U prostorů, jako jsou uliční stromořadí, náměstí a další městské plochy, je nezbytné posoudit vlastnosti stanoviště, stresující a limitující faktory, negativní účinky stromů na okolí atd.

Nejvhodnější stromy pro výsadbu v městském prostředí jsou druhy odolávající především stresu ze sucha a vysokým letním teplotám. Zároveň musí být mrazuvzdorné. Častou jsou tedy místo domácích stromů vysazovány cizí dřeviny, které sucho a vysoké teploty snášejí lépe. Podmínkou úspěšnosti výsadby je vhodná volba kultivaru dřeviny. Například pro stromořadí je vhodné vybírat stromy s vysoko nasazenou korunou kvůli zajištění dostatečné podchodné výšky, v zástavbě nejsou vhodné dřeviny se silně alergizujícím pylem, v blízkosti komunikací pak stromy, ze kterých padá množství plodů.

Při výsadbách v obcích a městech je nutno pro konkrétní místo vždy ověřit vedení inženýrských sítí a projednat s příslušnými správci sítí návrh výsadeb. Výsadba by neměla ohrožovat vlastníky sousedních nemovitostí. Podle našeho právního řádu se vlastníkem dřeviny stává majitel pozemku, na němž je dřevina vysazena.

Příprava stanoviště před výsadbou by se měla zaměřit na zajištění nejvyšší možné kvality prostředí pro růst kořenů, zejména v prvních letech po výsadbě. Půda zpracovaná plošně a dostatečně hluboko by měla zajistit dobré ujmutí stromu. Hloubka jámy by měla být přibližně stejná, nebo jen o málo větší, než je výška kořenového balu, šířka naopak minimálně 1,5-2násobek šířky kořenového balu. Pro zabránění poklesu stromu musí kořenový bal nést nenarušená půda. Naopak vykopat širokou jámu je důležité, protože kořeny ujímajícího se stromu musí v prvních letech protlačit okolní půdou, aby strom dobře zakořenil. Nezbytné je zkypřit a zdrsnit stěny jámy rýčem, čímž se usnadní prorůstání kořenů. V opačném případě hrozí tzv. květináčový efekt. Doba výsadby se řídí zejména typem sazenice, nadmořskou výškou a aktuálním počasím, obecně je to v období vegetačního klidu. Před výsadbou je třeba upravit stanoviště (vytvoření výsadbové jámy, příprava půdy...) Zálivka jako součást výsadby se provádí do otevřené jámy. Před zasypáním jámy je vhodné umístit do jejího dna kotvení. Nadzemní kotvení je třeba 1-2krát za vegetační sezónu zkontrolovat, tak aby nepůsobilo mechanické poškození stromu v případě svého uvolnění. K vysazenému stromu se však často kromě nadzemního kůlového kotvení používá jako ochrana kovový kmenový koš, nebo ochrana proti parkování. Rošty se instalují tam, kde je intenzivní pohyb osob a mohlo by dojít k sešlapávání půdy v kořenovém prostoru. V městech se také používají protikořenové bariéry uvnitř výsadbových jam. Po dokončení výsadby, nadzemního kotvení, instalaci ochranných prvků a zavlažovacích systémů, je na řadě mulčování. Od výsadby až po zbytek života strom vyžaduje intenzivní udržovací péči a kontrolu zdravotního stavu. Kvalitní péče na trvalém stanovišti zaručuje dobré zakořenění a ujmutí dřevin, a tedy i překonání tzv. přesazovacího stresu. Důkladná a opakovaná zálivka, která je nutná především při jarní výsadbě.

#DřevoJeCesta

Článek vyšel v rámci rubriky Téma měsíce: Les.


Zdroje:
[1] Desatero úspěšné výsadby v obcích. Mezi stromy [online]. [cit. 2020-08-28]. Dostupné z: https://www.vetveni.cz/2013/08/22/desatero-uspesne-vysadby-v-obcich/

[2]Výsadby stromů v městském prostředí. Mezi stromy [online]. [cit. 2020-08-28]. Dostupné z: https://www.mezistromy.cz/les-a-stromy/vysadba-stromu-v-mestskem-prostredi

Přijďte na Den dřevorádů!
Chci zjistit více informací
Používáme technologie, jako jsou soubory cookie, abychom mohli přizpůsobovat obsah a reklamy, poskytovat funkce sociálních médií a analyzovat provoz na webu. Informace o vašem používání webu také sdílíme s našimi důvěryhodnými partnery v oblasti sociálních médií, reklamy a analýz.
Rozumím Více informací