Vzděláváme budoucí odborníky lesnicko-dřevařského sektoru, říká proděkan pražské lesnické fakulty

 

O situaci v našich lesích se často a zapáleně diskutuje nejen na sociálních sítích, ale i v běžném životě. Většina řešení v sobě skrývá společného jmenovatele – nedostatek lidí. Lesníků i lesních dělníků, kteří by situaci řešili přímo v terénu, přímo v lese. Sázeli sazenice, stavěli oplocenky (ochranu mladých stromků proti zvěři), spravovali les. Proto jsme se rozhodli promluvit si s těmi, kteří se starají o přípravu mladých pro lesnicko-dřevařské profese. Na naše otázky odpovídal Ing. Jan Kašpar, Ph.D., proděkan pro vzdělávání a hodnocení kvality z Fakulty lesnické a dřevařské ČZU v Praze (FLD).

 

 

Jaká je tradice lesnictví a dřevařství na FLD? Odkdy se tématu fakulta věnuje?
Výuka lesnictví má v Praze více než stoletou historii a od začátku 90. let, kdy došlo k rehabilitaci lesnické fakulty, je pak pražské vysoké lesnické školství napevno spojeno s Českou zemědělskou univerzitou v Praze. Od té doby až do současnosti prošla fakulta několika změnami názvů i vnitřní struktury, ale od akademického roku 2002/2003 můžeme mluvit o zahájení vysokého dřevařského školství v Praze. Od tohoto akademického totiž vyučujeme i ve studijních programech Dřevařství a Dřevařské inženýrství. Nová éra vzdělávání na FLD pak započala vloni získáním institucionální akreditace a otevřením nových studijních programů.

K nové akreditaci se ještě vrátíme. Když se podíváte na stoletou historii Vaší fakulty – co považujete za její největší úspěch?
Rozjezd fakulty po několika desetiletí přerušení její činnosti byl těžký a pomalý. Muselo být překonáno mnoho překážek z vnějšího, ale i vnitřního prostředí fakulty. Během posledních 8 let ale zažívá fakulta ohromující rozvoj. Získali jsme řadu velkých rozvojových a vědeckých projektů, výrazně zvýšili výkony ve vědě a výzkumu, ale i kvalitu jednotlivých výstupů. Rozšířili jsme infrastrukturu fakulty, která převyšuje vybavení velkých vzdělávacích a výzkumných institucí v Evropě i na světě. FLD se stala významným hráčem na domácím, ale i světovém poli. Její pracovníci se podílejí na důležitých strategických dokumentech ČR i EU. Za posledních pár let se z neznámé fakulty uprostřed Evropy stala instituce se světovým jménem v lesnicko-dřevařském sektoru.

Za tu dobu jste jistě „vychovali“ velké osobnosti oboru. Můžete některé z nich jmenovat?
Za všechny bych zmínil zejména Ing. Milana Zerzána, doc. Ing. Jaroslava Klápštěho, Ph.D., Ing. Jana Příhodu, prof. Ing. Ericha Václava, DrSc., prof. Ing. Ivana Ročka, CSc. a mnoho dalších…

Ovlivňuje současná situace v lesích zájem o lesnicko-dřevařské obory?
Současná situace se určitě promítá i do vysokoškolského vzdělávání. Nemáme tuto informaci potvrzenou, ale vypadá to, že paradoxně nynější stav lesů zvyšuje zájem veřejnosti o tuto problematiku, což také zvyšuje zájem o studium mladých lidí na naší fakultě.

Jaké lesnicko-dřevařské programy na FLD máte?
Mezi dnes již tradiční bakalářské studijní programy patří Lesnictví a Dřevařství. Oba dva studijní programy mají dvě specializace, z nichž jedna je vždy zaměřena na ekonomiku a management daného oboru. Dále nabízíme studium v bakalářském programu Provoz a řízení myslivosti nebo nově otevřeném programu Systémová arboristika. Mezi magisterské studijní programy patří Lesní inženýrství, Dřevařské inženýrství a nové i Dřevěné konstrukce a stavby na bázi dřeva. Kompletní informace o všech studijních programech včetně těch doktorských najdete na našich webových stránkách www.fld.czu.cz.

ČZU získala novou institucionální akreditaci, díky které jste letos na podzim otevřeli zmíněný studijní program Dřevěné konstrukce a stavby na bázi dřeva. Proč jste nový program otevřeli?
Cílem a motivací vedení fakulty bylo nabídnout kompletní nabídku studijních programů, které poskytnou společnosti odborníky schopné řešit problémy vznikající v důsledku klimatických i sociálních změn. Otevřením magisterského studijního programu Dřevěné konstrukce a stavby na bázi dřeva dovršila FLD svoji několikaletou snahu a naplnila jeden z bodů své strategie. FLD je teď schopna vzdělávat budoucí experty napříč všemi stupni studia (bakalářský, magisterský i doktorský) od studijních programů zaměřených na péči o lesní ekosystémy, až po zpracování dříví a jeho zhodnocení ve formě staveb a výrobků.

V čem je tento řetězec snahy tak důležitý?
Tento řetězec hraje důležitou roli jako součást mitigačních a adaptačních opatřeních na klimatickou změnu. Nejen že musíme chránit lesy jako ekosystémy s vysokým potenciálem vázání CO2 a jeho snižování v atmosféře, ale musíme i vhodným způsobem oxid uhličitý dlouhodobě uchovávat v dřevostavbách s dlouhou dobou životnosti. Zároveň ale musíme najít vhodný způsob managementu lesů, abychom posilovali i plnění dalších ekosystémových služeb lesa.

Pro koho je program vhodný? Jaké jsou požadavky pro přijetí?
Studijní program je otevřen pro všechny zájemce o studium, nehledě na jejich předchozí vzdělání. Studium doporučujeme uchazečům, kteří za sebou již mají bakalářské studium dřevařského nebo pozemně-stavebního směru. Přijímací zkoušky do studijního programu se skládají z matematiky a fyziky na úrovni bakalářského vysokoškolského studia.

Co bude absolvent tohoto programu po studiu u vás umět?
Absolvent získá hlubší znalosti principů navrhování stavebních děl s dominantním uplatněním dřeva jako konstrukčního materiálu. Získá teoretické znalosti například z aplikované mechaniky, stavby a vlastností dřeva, stavební fyziky, matematické teorie pružnosti, ale i ekonomiky podniku. Na tento teoretický základ bude navazovat soubor předmětů profilujících dovednosti potřebné pro samostatnou orientaci v oblasti projektování, stavební legislativy, technologiích průmyslové výroby a výstavby dřevostaveb, dřevěných konstrukcí a stavebně truhlářských výrobků.

Vaše fakulta je jedním z nositelů značky Dřevo je cesta. Proč jste se do projektu zapojili a jak je v něm FLD aktivní?
Máme ke dřevu blízký vztah a považujeme ho za velice důležitou obnovitelnou surovinu. Naše fakulta má moderní vědecké zázemí pro výzkum této suroviny od jejího zrodu, tj. od semínka, až po její zpracování ve formě dřevěných výrobků, konstrukcí a staveb. Výsledky našeho výzkumu uplatňujeme v praxi a zároveň představujeme veřejnosti. Jedním z cílů projektu Dřevo je cesta je informování veřejnosti o pozitivních dopadech využívání dřeva na životní prostředí, společnost i ekonomiku, proto jsme se do projektu zapojili a velmi rádi jsme jeho součástí.


Děkujeme za rozhovor.

Hledáme dřevorády. Nejste to náhodou vy?
Přidejte se k nám.
Chci zjistit více informací
Používáme technologie, jako jsou soubory cookie, abychom mohli přizpůsobovat obsah a reklamy, poskytovat funkce sociálních médií a analyzovat provoz na webu. Informace o vašem používání webu také sdílíme s našimi důvěryhodnými partnery v oblasti sociálních médií, reklamy a analýz.
Rozumím Více informací