Časté dotazy

ČASTO SE NÁS PTÁTE NA KOMUNITU DŘEVO JE CESTA...


Co svojí registrací do komunity Dřevo je cesta získám?

Dostanete se do party lidí, kteří mají dřevo a les rádi a jsou stejně naladění jako vy. Budete informován/a o tom, co se děje v lesnicko-dřevařském sektoru a zván/a na zajímavé akce. Získáte také balíček s plackami, nálepkami a letáky o dřevě.


Když se registruji jako dřevorád, co po mě budete chtít?

Vaše registrace nám dává najevo, že podporujete naši myšlenku a už toho si velmi vážíme. Zároveň ale výrazně oceníme, když budete jako člen komunity propagovat dřevo a jeho využívání. Noste nebo někomu darujte naše placky, nálepky či letáky a šiřte tak povědomí o tom, že využívání dřeva je ta správná cesta. Můžete o tom diskutovat se svými blízkými, kolegy a klienty a vysvětlit jim, proč je dobré kupovat a využívat dřevo a dřevěné výrobky.

ČASTO SE NÁS PTÁTE NA DŘEVO...


Jak to, že využíváním dřeva chráním životní prostředí, když se kvůli tomu kácí stromy?

Protože kácení stromů v lesích, ve kterých se trvale udržitelně hospodaří, je úzce propojeno s jejich výsadbou. Mezi takové lesy patří právě lesy v ČR a lesy ve většině Evropy. Díky udržitelnému hospodaření (tedy cyklické obnově lesa) je dřevo z našich lesů obnovitelnou surovinou. A využíváním obnovitelných surovin místo těch neobnovitelných (ropa, uhlí apod.) chráníme životní prostředí.*

*Declaration of the United Nations Conference on the Human Environment, Stockholm, June 1972, principle 5


Když dřevo pochází z nelegální těžby, je také obnovitelnou surovinou?

Určitě ne. Pokud dřevo pochází z lesů, které jsou jenom káceny, ale nejsou v nich nové stromy opětovně vysázeny, o obnovitelné surovině nemůže být řeč. Nedojde zde k obnově lesa.


Jak můžu nákupem výrobků z českého dřeva chránit životní prostředí?

O obnovu, správu a hospodaření v českých lesích se starají vlastníci lesa. Ti musí zaplatit lesníky, kteří v lese hospodaří. Nákupem výrobků ze dřeva tak podpoříte všechny, kteří se o les starají a díky kterým nám v lesích dřeva dlouhodobě přibývá.


Na silnicích vidím spoustu náklaďáků, které vyváží dřevo do ciziny. Co s tím uděláte?

Nejprve je třeba si uvědomit, že ne každé nákladní auto veze dřevo do ciziny. V naší republice zpracováváme více dřeva, než vyvážíme. Bohužel, přeprava dřeva po železnici či po vodě nedokáže konkurovat cenám přepravy auty, proto vidíte stále více a více přeprav dřeva po silnici.


Objem dřeva, který se vyváží, přímo ovlivnit neumíme, ale i v Nadaci dřevo pro život bychom uvítali, kdyby se více dřeva zpracovávalo u nás. Proto se snažíme (i v rámci této kampaně) zvýšit zájem české veřejnosti i dřevozpracujících podniků o české dřevo, a tím přímo podpořit častější zpracování dřeva u nás.

ČASTO SE NÁS PTÁTE NA LES…

 

Co je to hospodářský les?

Hospodářským lesem je les, v němž se hospodaří a který plní vícero funkcí. Mezi ně patří jak funkce produkční (zejména produkce dříví), tak i mimoprodukční (ochrana půdy, vod, funkce krajinotvorná, ale i rekreační).


Jak to, že lesů přibývá, když vidím, že se všude jenom kácí?

Ono se nejen kácí, ale také vysazuje. Toho si ale často vůbec nevšimneme. Vlastník lesa má ze zákona dokonce povinnost do dvou let zalesnit plochu, na které byly stromy pokáceny. Pokud tak neučiní, porušuje zákon. Na to dohlíží Inspekce životního prostředí.


Kdo určuje, kde a kolik dřeva se pokácí?

Určuje to vlastník lesa, který je ale významně svázán pravidly těžby v Lesním zákoně. Vlastník lesa například nemůže vytěžit, kolik dřeva chce, ale jen tolik, kolik mu za daný rok v jeho lese přiroste. K těžbě vybírá stromy dospělé, které už nemají velký přírůst dřeva. Vykácené plochy musí do dvou let zalesnit, čímž se les omladí.


Jak dlouho se lesník stará o les?

Lesník se o strom stará aktivně zhruba 60 let od jeho zasazení. Lesnictví je proto velmi zodpovědná práce, protože dnešní rozhodnutí se v lese projeví až za desítky let a ovlivní především další generace.

 

Máte další otázky? Napište mi je na e-mail a.blazkova@drevoprozivot.cz

Používáme technologie, jako jsou soubory cookie, abychom mohli přizpůsobovat obsah a reklamy, poskytovat funkce sociálních médií a analyzovat provoz na webu. Informace o vašem používání webu také sdílíme s našimi důvěryhodnými partnery v oblasti sociálních médií, reklamy a analýz.
Rozumím Více informací